Нови социални услуги в Болярово

novinaОбщина Болярово разкрива две нови социални услуги от резидентен тип – местна дейност в село Мамарчево – Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 потребители и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 8 потребители.

От общината съобщават, че лицата, които могат да кандидатстват за потребители на социалната услуга, са възрастни хора с деменция и възрастни хора с физически увреждания. Желаещите трябва да подадат писмена молба по образец до кмета на община Болярово, към която се прилагат: декларация – данни за семейно състояние и доходи; медицинска характеристика от личен лекар; медицинска характеристика от лекар психиатър; експертно решение на ТЕЛК; личен амбулаторен картон /при наличие на такъва/; документ за самоличност /за справка/.
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Настаняването в Центъра става със заповед на кмета на община Болярово. Лицата се приемат след подписване на договор за предоставяне и ползване на социалните услуги. За ползваните социални услуги в ЦНСТ се заплаща такса.
На първи етап ще се приемат документи от 15.09. 2015 г за ЦНСТ за възрастни хора с деменция. С предимство са лицата, живеещи на територията на община Болярово.
За контакти и информацияот община Болярово са посочили – Миряна Иванова – управител на ЦНСТ, на тел: 0879296595; кметство Мамарчево – на тел.: 04743/23-25; Димитрина Кирова – специалист в община Болярово, на тел.: 04741/69-23; 61-54.

 

About the Author :