Нови работни места

novinaОт 1 юли 2015 г. в община Болярово ще бъде осигурена заетост на двадесет лица. Това ще стане по проект на областна администрация – Ямбол  “Подкрепа за заетост” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Във всяка от петте общини на област Ямбол областният управител назначи безработни за преодоляване на потенциални рискове от природни бедствия и производствени аварии, както и за отстраняване на
последиците от тях. Дейността на новоназначените в община Болярово ще е почистване на речни корита и дерета.
Трудовите договори на новоназначените са с продължителност четири месеца, на осемчасов работен ден. Те ще получават минималната работна заплата за страната. За общината разпределението на лицата е: шест за общинския център, по три за селата Мамарчево, Стефан Караджово, Попово, Воден и две за Ружица.

About the Author :