Нови работни места в община Болярово

bolОт 1 април 2014 година в община Болярово бяха назначени 10 лица по Регионалната програма за заетост за 2014 г.

Безработните лица са наети за срок от 6 месеца и ще бъдат ангажирани с дейности, свързани с благоустройство на населените места, поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, както и други общополезни дейности. Срокът на действие на одобрените програми за заетост е до 31 декември 2014 г.

50 безработни лица от област Ямбол ще получат трудова реализация чрез pегионалните програми за заетост за 2014 г. Предложенията на общините „Тунджа”, Стралджа, Елхово, Болярово и на Областна администрация Ямбол са утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, като за всеки работодател са одобрени по 10 работни места.

Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент, чрез който с предоставени от държавния бюджет средства се дава шанс на част от безработните лица да намерят своята реализация на територията на включените общини.

About the Author :