Нови производства разкриват работни места в община Болярово

Нови производства, съобразени с изискванията за опазването на околната среда и развитието на земеделието и животновъдството в екологичночистата община Болярово, се очаква да разкрият тази година(2020 г.) работни места в района.

Вече е изграден и предстои да започне дейност цех за производство на фуражни смески, който е от особена важност за пограничния район, тъй като говедовъдството през последните една-две години в боляровско бележи ръст и необходимо е да се осигуряват по-качествени и трайни фуражи.

Частни инвеститори създадоха и цех за сушене на фурнир и изработка на дървени плоскости. Дейност в общината развиват и дестилерии за производство на лавандулово масло, предприятието за месодобив и месопреработка „Странджа-МП“, както и фабриката за производство на метли „Симона“.

През миналата година на територията на община Болярово са категоризирани 12 заведения за хранене и развечение, 19 обекта за настаняване с капацитет от 123 места и 6 нови търговски обекта.

Общинската администрация, кметовете и кметските наместници полагат усилия да привличат инвеститори, за да може да се разкриват работни места в Община Болярово. Но има и сериозни изисквания от страна на местната общност към вида на производството с цел гарантиране сигурността на хората и опазването на околната среда.

Основният поминък в община Болярово е свързан със земеделието и животновъдството, затова и политиката на администрацията приоритетно е насочена към този отрасъл. Радостното е, че през последните години напълно се поднови техниката, с която земеделските производители обработват земята, реализират се проекти, ползват се и високопроизводителни сортове и се отглеждат породисти животни, коментира кметът на общината Христо Христов.

В седем землища на общината, които са разположени в полупланинския район, се прилага пасищното отглеждане на едрия рогат добитък чрез използване на електропастир. Тази технология се оказа много ефективна за географското разположение и реефа на община Болярово, така се намали и себейстоността на производството, споделят местните животновъди.

Нови инвестиции в икономиката на общината се очакват и по Стратегията на Местната инициативна група Елхово-Болярово, от която местните фирми очакват решения за финансиране на проектите им.

About the Author :

Leave a reply