Нови проекти

STRЦДГ”Мати Рубенова”, филиал Войника спечели своя нов проект „Детски мечти”. Финансирането по ПУДООС в рамките на близо 5 хил.лв. ще осигури изграждане на нови игрови съоръжения, озеленяване на дворни площи, ремонт на наличните съоръжения, измазване, оформяне на цветни лехи, засаждане на нови растителни видове. Директорът Денка Йорданова потвърди, че колективът, родителската общност и кметството в с.Войника ще се включат активно в осъществяване на дейностите по проекта, който ще осигури по-добри условия за децата в детската градина. С подкрепата на Митко Андонов, кмет на общината,  към обекта ще бъдат насочени още  20 хил. лв капиталови разходи , които ще осигурят обновяване  на градината.

През май площадното пространство пред читалището ще изгражда със свой  проект и кметство Маленово. Общата стойност от 12 хил.лв. ще осигури и  обособяване на детска площадка , нови плочници. Очаква се дофинансиране от общината.

About the Author :