Нови приходи в „Тунджа”

DSC0054433 649 лева се очакват да влязат в бюджета на община „Тунджа“ от реализираните продажби по време на проведения през седмицата публичен търг. Продадени са общински терен в с. Козарево и масивна сграда в с. Роза.

Срещу 11 900 лева годишна наемна цена бяха отдадени под наем за срок от пет години четири язовира в землищата на селата Маломир, Робово, Роза и Чарган.

Предстои кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, със своя заповед да обяви спечелилите търга, след което ще бъдат сключени договори с класираните участници.

About the Author :