Нови назначения по програма “Сигурност”

???????????????????????????????58 безработни получиха вчера трудовите си договори по Национална програма „Сигурност”. Новите служители по опазване на обществения ред ще работят на територията на населените места в община „Тунджа”, както и 8-те лица, назначени при старта на Програмата през месец май.

През следващата седмица трудовите си договори ще получат и останалите наети по Програмата. В общините Стралджа и Елхово те ще бъдат 42-ма, а в община Болярово – 30. С това сътрудниците по опазване на реда и сигурността в област Ямбол стават общо 180.

Работодател по Програмата е областният управител на област Ямбол, а подборът на лицата се осъществява чрез Бюрата по труда и ОД на МВР. При инструктажа на назначените вчера лица, заместник областният управител Иван Иванов акцентира на това какви ще бъдат техните задължения и отговорности. „Наред със сигналните ви функции към органите на полицията при възникване на инциденти и произшествия, имате и ангажимент да оказвате помощ на по-възрастните хора и на хората с увреждания”, поясни той.

Национална програма „Сигурност” е разработена и се изпълнява съвместно от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на вътрешните работи, като целите й са осигуряване на заетост на безработни лица и подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с високо ниво на битова престъпност.

Припомняме, че националната програма започна от Ямболска област. За да връчат трудовите договори на първите назначени дойдоха заместник министрите Васил Маринов и Росица Янкова.

About the Author :