Нови книги за Стралджа

DSC02154Вече е факт преиздаването на допълненото и  преработено  томче „ Стралджа- история, традиции, духовност”. „Едно съвременно изследване на многовековното, богато, героично , но и превратно минало на нашия край”, както го определи Кольо Пехливанов, гл.експерт „Култура” в общината. Факт е и втората книга на същия автор „Община Стралджа. И преди това” за историята на община Стралджа,  за живота и дейността на личности,  допринесли за нейното развитие. Прибавени са текст и снимки за важни местни събития, както и представяне на селищата в община Стралджа, подробности за бита на жителите на региона и на града.

Подробно представяне на книгите пред аудиторията в Стралджа направиха Динка Ангелова, етнолог в Регионален исторически музей  Ямбол и  Петър Петров, дългогодишен директор на РИМ.

Поздравления и благодарности към автора Добрина Берова бяха поднесени от Стефан Бакърджиев, директор на РИМ.

„Тези книги наистина очаквахме с голям интерес, те са ни нужни, защото разказват за нашето минало, настоящето, представят ни личностите със значим принос за развитието на Стралджа и общината, дават ни примери за любов към родния край, възпитават. Затова като кмет на общината нямах никакви колебания за  финансиране на издаването им. Щастлив съм, че това ще бъде духовния подарък за моите съграждани и за жителите на общината.”, каза г-н Андонов и благодари за труда на г-жа Берова.

„Ако книгата за историята на Стралджа мога да определя като книгата на моя живот, то другата , за община Стралджа, е книгата, която исках да напиша. Приемам и двете като важна част от живота си, благодаря на всички, които помогнаха тези книги да  стигнат до читателя”, отговори г-жа Берова.

 

About the Author :