Нови избори за кмет във Веселиново?

6666Във Веселиново вероятно ще се проведат нови избори за кмет, защото и втори състав на Административен съд – Ямбол се произнесе, че резултатите от балотажа не са действителни. Вторият съдебен състав, който гледа делото, след като Върховен касационен съд го върна отново в Ямбол, обяви за недействителен избора на кмет на село Веселиново, като призна за неистински протокола от балотажа, защото установи, че записаните в него гласове не отговарят на истината.

В протокола, съставен от Секционната избирателна комисия след проведения втори тур на изборите, е посочено, че действителните гласове са 570, от които 286 са дадени за кандидата на БСП и ЗС „Ал. Стамболийски” Татяна Стоева, а 284 са за кандидатът на ГЕРБ – Слав Славов. Недействителните гласове според комисията са 26. Четирима от членовете на комисията са подписали протокола с особено мнение, като в него е записано, че има особено мнение за действителността на 5 от бюлетините за Татяна Стоева и на 7 за Слав Славов.

Спорещите страни са оспорвали действителността на общо 132 бюлетини, които са номерирани в съдебното заседание и в решението си съдия Димитринка Стаматова проследява действителността на всяка една от тях.

Съдът е установил, че само 14 от посочените 132 бюлетини са действителни, а останалите 118 са недействителни. Една част от тях са със знак „Х”, който е със свързани краища и съдът приема, че това може да е знак за идентификация на гласоподавателя. Част от гласовете са обявени за недействителни, защото има многократни повторения на чертичките на знаците, независимо дали са отбелязани с „Х” или „V”.

В крайна сметка съдът приема, че от оспорваните 132 гласа за Татяна Стоева има 61 недействителни и 12 действителни, а за Слав Славов има 53 недействителни и 2 действителни. По този начин според съда гласовете на двамата кандидати се променят и за Татяна Стоева стават 225, а за Слав Славов – 231.

Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд, което най-вероятно и ще бъде направено, а до окончателното произнасяне кмет на селото остава Татяна Стоева.

Ако съдът потвърди решението по делото, в селото ще се провеждат нови избори, които трябва да бъдат насрочени от президента.

По-странното в случая е друго. Всеки, който се произнася за истинността на тези бюлетини, има съвсем различно мнение. Според първия съдебен състав недействителни са само пет бюлетини от признатите за действителни.

Според защитата на Слав Славов недействителни са 75 бюлетини, според Общинската избирателна комисия – има 40 недействителни бюлетини, а според защитата на Татяна Стоева броят на недействителните гласове е 44. Или иначе казано всички гледат едни и същи бюлетини, но всеки има свое мнение коя от тях е действителна и коя не.

В същото време това решение ни показва, че всяка секционна комисия може да промени крайния резултат, като не определи правилно кои бюлетини са действителни, а това подлага на съмнение реалността на всички избори.

Диана Иванова

 

 

About the Author :