Нови жалби срещу изборите

Ad. sadДве жалби за оспорване на резултатите от проведения на 1 ноември, 2015 г. втори тур за избор на кметове в селата Веселиново и Маломир, общ. Тунджа постъпиха днес в Административен съд – Ямбол.

Първата жалба е от кандидатът на ПП „ГЕРБ” за кмет на с. Веселиново. Той оспорва истинността на протокола на секционната избирателна комисия, относно броя на действителните и недействителните бюлетини. В жалбата се иска отмяна на Решение №369 МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Тунджа,  съответно и  обявяване на недействителен избора на кмет. Иска се и ръчно преброяване на изборните бюлетини. Освен това, жалбоподателят е отправил и особено искане за спиране изпълнението на това Решение на ОИК с оглед предстоящото полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Втората жалба е от участвалия във втория тур на изборите кандидат за кмет на с. Маломир, общ. Тунджа, представител на НФСБ. Той също оспорва истинността на протокола на секционната избирателна комисия, относно броя на действителните и недействителните бюлетини и иска ръчно преброяване на бюлетините. В жалбата се твърди, че Решение №380 МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Тунджа е незаконосъобразно и е постановено при съществени нарушения на Изборния кодекс, изразяващи се в неправилно отчитане на вота на избирателите, което от своя страна е довело до неправилно отразяване на резултатите от гласуването в протокола на секционната избирателна комисия, както и на ОИК.

About the Author :