Нови дружества на БЧК

IMG_20151217_101058През периода 14-18 декември 2015г. на територията на град Ямбол се учредиха три нови дружества на БЧК:

  1. Дружество на БЧК „Умение” към НЧ „Умение”;
  2. Дружество на БЧК „Христо Ботев” към Квартален клуб ”Христо Ботев”;
  3. Дружество на БЧК към Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса.

Създаването на новите дружества е продиктувано от реализираните съвместни инициативи през годината и осъзнатата възможност за осъществяване на дейности в бъдеще време, които да са насочени към намаляване на социалната уязвимост и социално изключване на различни общности.

IMG_20151217_101011Присъстващите на учредителните събрания избраха свои ръководства – председател, зам.-председател и касиер.

Инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на ОС на БЧК – Ямбол благодари учредителите за отправената покана и изразената готовност за участие в дейности на БЧК, като част от организационната структура.

Добриела Праматарова-специалист в БЧК – Ямбол запозна присъстващите със струкурата на организацията, нормативната уредба и приоритетните дейности на организацията.

В края на всяко от учредителните събрания бяха планирани първите съвместни инициативи по повод предстоящите Коледни празници,  чрез които ще се осигурят коледни подаръци за лица и семейства в крайна нужда.

С така учредените нови дружества на БЧК в град Ямбол, общият брой на активно действащите такива в структурата на общинската организацията е вече 19.

     

 

 

About the Author :