Нови възможности за грижа

Personal AssistantОт 27.03.2015г. в сградата на община Болярово на  ул. „9-ти септември” №11, ет. 2. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в делничните дни започва подаването на заявления от кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”.

Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, а крайният срок – 09.04.2015 г. Подадените заявления от кандидат – потребителите  се предават с приемателно – предавателен протокол на Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) гр. Елхово за изготвяне на оценка на потребностите.

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

About the Author :