Новият състав на Клиентски съвет към EVN България проведе първата си среща

EVN_Klientski_savet_1На 28 ноември 2015 г. в гр. Ямбол се проведе първата работна среща на новия състав на Клиентски съвет към EVN България. Новият състав беше сформиран след като двегодишният мандат на първият Клиентски съвет изтече в средата на годината. На заседанието в гр. Ямбол експерти от EVN България обсъдиха с участниците теми, касаещи клиентското обслужване на дружеството, както и новите технологии, които дружеството прилага в отчитането на консумираната електроенергия.

Участниците бяха запознати също и с редица подобрения на клиентското обслужване, начините за контакт с дружеството, инициативите за срещи с клиенти по места и др. Участниците в срещата изразиха различни предложения за по-нататъшни подобрения. Всяко предложение предстои да бъде разгледано в детайли и съобразено със съществуващата нормативна и регулаторна рамка.

EVN_Klientski_savet_2Клиентски съвет е платформа, която EVNБългария стартира през 2013 г.  за директна дискусия и обсъждане на въпроси, касаещи клиентско обслужване и услуги. Участниците в Клиентския съвет са битови клиенти на дружеството от различни населени места в Югоизточна България с различни професии и възраст. Те се избират след публично обявена процедура, според която участието е доброволно и безвъзмездно, а EVN България покрива единствено пътните разноски до и от мястото на провеждане на срещите, които са поне 2 пъти годишно. Клиентският съвет се организира под мотото „Вашите идеи създават промяна“ и е в подкрепа на непрекъснатия стремеж на дружеството за повишаване на клиентската удовлетвореност. Той има консултативна роля за дейността на дружествата в групата EVN България, които подлежат на стриктни регулативни норми съгласно българското законодателство. Дружеството вярва, че съвместният активен диалог с клиентите по места ще допринесе за по-нататъшно развитие на предлаганите услуги, като в центъра на внимание се поставят клиентите и техните потребности.

 

About the Author :