Новият държавен план-прием обхваща 45 паралелки

Ямбол, 18.02.2021 г.

Общо 1169 ученици ще завършат 7 клас през тази учебна година стана ясно на комисията по заетост в областна администрация, която  обсъди и представи държавния план-прием за новата учебна година 2021/2022 в област Ямбол.

Държавният план прием обхваща 45 паралелки в 8 клас. От тях 3 с професионални със срок на обучение 3 г., 41 са със срок на обучение 5 години – 16 са профилирани, а 25 са професионални. Предвидени са пет нови за областта специалности.

Членовете на комисията съгласуваха държавния план-прием, който бе приет с пълно единодушие.

About the Author :

Leave a reply