Нова специалност във Факултет “Техника и технологии”

SAM_3264AОт следващата учебна година ямболският Факултет “Техника и технологии” към Тракийски университет – Стара Загора ще има нова специалност – „Автоматика и компютърни системи”.
Тя отговаря на засиленото търсене на компютърни специалисти и е с насоченост към реализацията им в реалната икономика. Специалността ще може да се изучава в редовна и задочна форма и в зависимост от това ще има срок на обучение 8 или 9 семестъра. Завършилите ще придобият квалификация инженер по автоматика и компютърни системи, което дава възможност за реализация в различни области на икономиката – индустрия, комуникации, транспорт, лека промишленост, селско стопанство и др. Повече подробности за новата специалност могат да се намерят на сайта на Факултет „Техника и технологии” на адрес http://tk.uni-sz.bg/.

About the Author :