Нова професионална възможност

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 12 ноември 2014г. в РИО-Ямбол се проведе работна среща по Проект „Нова възможност за моето бъдеще” от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”  се изпълнява на територията на цялата страна в периода декември 2012 г. – ноември 2014 г. В него участват четири професионални гимназии от Ямболска област които  тестват  „Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности” .

Чрез  въвеждането  на  системата  за валидиране, се  създава възможност  на  безработни,  отпаднали  от  образователната  система  или заети,  които  искат  да „легализират“  уменията  си в различни области, да получат държавно признати документи за съответната професионална степен. В Ямболска област професионалните гимназии работят по 23 професии в 14 професионални направления в рамките на  проекта като до 31.10.2014 г. 260 лица са пожелали да започнат процедура за признаване на уменията им, придобити извън учебните заведения. В професионалните гимназии, включени в проекта начално консултирани са 139 бенифициента, а от социалните партньори КНСБ, ДБТ – Ямбол и Елхово са консултирани и насочени още 121 бенифициента.

Най – много  желаещи  има за професиите – готвач,  хлебар-сладкар, кетъринг, организатор на туризма и свободното време;  електротехник;  монтьор на електронна техника;  монтьор на компютърни системи и  монтьор на транспортна техника.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъщинско консултиране в професионалните гимназии е извършено на 179 лица, от тях 112 в ПГХТТ, 45 в ПТГ „Иван Райнов” – Ямбол, 14 в ПГ „Стефан Караджа” – Елхово и 8 в ПГИ „Г.С.Раковски”.

До 31.10.2014 г сертификати за професия са получили 50 беницифиента и 50 са получили за част от професия като резултатите за гимназиите са следните:

ПГХТТ –  47 сертификата за професия и 5 сертификата за част от професията

ПТГ „Иван Райнов” – 41 сертификата за част от професията

ПГ „Стефан Караджа” – Елхово – 3 сертификата за професия и 1 за част от професията

ПГИ „Г.С.Раковски” – 3 сертификата за част от професията.

Поради големият интерес към Проект „Нова възможност за моето бъдеще” със заповед № РД09 – 1713/22.10.2014 г. на министъра на образованието и науката  срокът  за изпълнение на проекта е удължен до  31.05.2015 г.

Все още има възможност граждани, които желаят да валидират уменията си да се включат като до 31.03.2015 г.  посетят тази  професионална  гимназия,  в  която  се обучават  ученици  по  професията,  за  която  искат  да  си получат документ.

Валидирането е  подходящо  за заети, които  искат да  повишат квалификацията си, да запазят работните си места или да се реализират в нова сфера. За безработните то е подходящо, за да си намерят работа. Валидирането  на  знания,  придобити  в  неформалното  учене  или  по  време  на упражняването  на  професия  е  важен  процес,  който  ще  подпомогне преквалификацията  на гражданите.

About the Author :