Нова придобивка в „Защитено жилище за лица с физически увреждания” в Болярово

IMG_8725В Защитено жилище за лица с физически увреждания в гр. Болярово през февруари 2019 г. е закупено и монтирано съоръжение /платформен лифт/ за осигуряване на достъпна среда  на лицата с увреждания ползващи услугата. С такова съоръжение разполага и Центъра за настаняване от семеен тип в село Мамарчево.

Средства за тази необходима и полезна придобивка са от бюджета на общината. Това е начин да се улесни придвижването на потребителите, които имат затруднение да слизат на първия етаж, сега вече нямат този проблем. Това споделя със задоволство управителят Радостина Петева, доволни са и самите потребители.

Защитеното жилище за лица с физически увреждания в гр. Болярово се намира на ул. „Георги Димитров” №16 и към момента е с капацитет 8 лица. Потребителите на този вид услуга са пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Създадени са условия за достоен живот на настанените лица.

Екипът на защитеното жилище се ръководи от управител и включва медицински фелдшер, готвач, домакин, санитари. За ползваната социална услуга потребителите  заплащат такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет. Финансирането на „Защитено жилище за лица с физически увреждания” е чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения. IMG_8714 IMG_8717 IMG_8728IMG_8711

About the Author :

Leave a reply