Нова компютърна база в Крумово

IMG_6701Начално училище „Св. Климент Охридски“ в с. Крумово, община „Тунджа”, спечели  проект за изграждане на терминални работни места в компютърния кабинет на училището по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ на Министерство на образованието и науката. По проекта бяха доставени и монтирани 5 терминални работни места /компютри, клавиатура, периферна техника – нов тип класна стая/ на обща стойност 4 650 лв. Съфинансирането от страна на училището е в размер на 1 800 лв. На новата придобивка се радват  ученици и учители, тъй като им се предоставят нови по-добри възможности за използване на постиженията на съвремието в учебно-възпитателния процес. Безспорно по-интересни и осмислени са часовете, проведени в изцяло обновения компютърен кабинет. Модернизираната  материална база на училището  е предпоставка за нов, интересен и по-качествен образователен  процес. Работата по проекти в училището в с. Крумово е успешна форма  за обогатяване на материално-техническата база, за  обогатяване занимания по интереси в часовете в полуинтернатаната група, при подготовкат на празници и училищни събития, за да се превърне училището в любимо място за учениците, за постигане на по-високи резултати в учебния процес.

Мариана Гочева

About the Author :