Нова книга за Ямбол – „Градът на Зевс”

111В края на месец юли излезе от печат книгата „Градът на Зевс” на поетесата и докторант на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” Велико Търново в Катедрата по съвременен български език Ваня Ангелова.
Книгата е написана в стихотворна форма и е посветена на онази част от историята на нашия древен и млад Ямбол, свързана безспорно с живота на тракийското племе àсти и с историята на Първото и Второто българско царство.
Редактор и рецензент е уважавания проф. д.и.н. Андрей Пантев. Ето какво казва той за книгата и нейния автор:
«Поетесата Ваня Ангелова е съсредоточила своето внимание към античния и средновековен период от българската история. Вероятно защото през това време се изграждат основните темели на нашата историческа самоличност, благодарение на което ние устояваме след толкова тежки векове на сътресения, опасности, метаморфози и дори катастрофи. А и предполагам, че тя е имала окуражителното намерение да продължи опоетизирането на нашето минало в бъдеща хронологическа перспектива, където има не малко причини за вдъхновение и творчество. Нашата пъстра етническа физиономия, нашата богата събитийна панорама, нашата кръстопътна култура по-късно, е моделирана именно през този период.
Затова ние четем тази проникновена поезия с вълнение. Не всеки има дарбата на поет, но поетичните хора разбират и оценяват поезията изобщо, и историческата особено. Затова без да сме професионални литератори, ние възприемаме тези стихове като свидетелство за талант, който самороден, но и култивиран, влияе върху нашите ежедневни емоционални тръпки и в нашите представи за далечното минало…”
С отделни епизоди от тази впечатляваща книга авторката се представя и в тазгодишния юбилеен, десети брой на алманаха на дружеството на ямболските независими писатели „Тракийска лира”, който ще излезе от печат в края на месец октомври и ще бъде представен на 1 ноември – Деня на народните будители.
Освен това Народно читалище „Пробуда – 1909”- Ямбол и дружеството на ямболските независими писатели имаха честта и удоволствието да отправят покана към авторката да гостува в Ямбол в началото на новия творчески сезон за първото представяне на „Градът на Зевс”, която тя с удоволствие прие.
Новата книга на Ваня Ангелова е толкова впечатляваща, колкото и богатата творческа биография на тази млада, но много талантлива авторка, както сами ще се убедят ямболските почитатели на историята и поезията през месец октомври 2014 година.
Поздравления за Ваня Ангелова и успех на книгата й „Градът на Зевс”!

Генка Богданова, председател на НЧ”Пробуда-1909”- Ямбол и ДНЯП

About the Author :