Нова възможност за газификация

gazifikaciaA70 домакинства от Ямбол са се газифицирали през 2013 г. За страната броят им е 2300.  Те са избрали да се топлят и да готвят на природен газ и са се присъединили към вече изградената от „Овергаз” 2130-километрова инфраструктура в страната. 1200 от тях живеят в столицата, 150 в Стара Загора, 120 във Велико Търново, 90 в Пазарджик, 80 във Варна, 70 в Разград, 70 в Ямбол и още 500 в останалите газифицирани от компанията общини.
240-те хиляди семейства, до които достигат изградените от „Овергаз” газопроводи, от тази година ще могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ за газификация от 2000 лева, която ще се отпуска от Фонд „Козлодуй”. Сумата ще покрие първоначалните разходи за покупка на оборудване и присъединяване към съществуващата мрежа. Така 10 хиляди домакинства ще имат възможността да се възползват от мярката за насърчаване на битовата газификация. С предимство ще са жителите на 27-те най-запрашени градове, като допълнителни точки при кандидатстването ще получат тези, които заменят дървата и въглищата с природен газ.
Гарантираната икономия от използването на синьо гориво в бита надхвърля 500 лева за целия отоплителен сезон. Това се дължи на замяната на почти двойно по-скъпото електричество с природен газ. Месечната сметка на тричленно семейство във Велико Търново, което топли двустаен апартамент от 70 квадрата, е средно 130 лева. Ако същото домакинство използва електроенергия за своите нужди, то ще плати с 70 лева повече.

About the Author :