Нина Терзиева взе участие в заседание на Управителния съвет на РАО „Тракия“

RAOКандидатът за народен представител в листата на коалиция „ БСП за България“  в 31 Ямболски многомандатен избирателен район и заместник-кмет на община Болярово, Нина Терзиева, участва в работата на заседанието на управителния съвет на РАО „Тракия“ на 24 февруари в град Кричим

На срещата бяха обсъдени редица проблеми, които са важни за местните власти. Състоянието на  ВиК сектора и необходимостта от реформи, които да гарантират баланс между потребностите от инвестиции с цел осигуряване на достъп до качествени услуги в сектора и цената, на която се доставят тези услуги. Допълнително трябва да се прецизират правомощията и отговорностите на отделните участници, които имат ангажименти в сектора – ВиК – операторите, Асоциациите по ВиК, общините.

Поставени бяха и проблеми, свързани с изпълнението на социални проекти, формирането на такси за общински услуги, като особено тревожна е тенденцията държавата да възлага нови отговорности на общините, без да ги осигурява ресурсно. Конкретно беше разгледано делегирането на отговорности на общините да назначат оператори, които да управляват стопанисването на общинските язовири.

Единодушно беше мнението, че представителите на местната власт трябва да присъстват в Народното събрание, защото имат реална представа, както за конкретните проблеми на жителите на общините, така и за начините за тяхното преодоляване.

 

About the Author :

Leave a reply