Нивото на оттока на река Тунджа, който минава през Ямбол, днес вече е с понижени нива
Ямбол, 13.12.2020 г.
Нивото на оттока на река Тунджа, който минава през Ямбол, днес вече е с понижени нива, съобщават на официалната фейсбук страница на община Ямбол. Понижението е в резултат на това, че временната дига е нарушена частично. Водата се отклоняваше и целият отток минаваше през града, а сега вече приблизително половината количество преминава през коритото, което заобикаля Ямбол.
На място бяха областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметът на Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Михаил Керемидчиев, директорът на дирекция УТС инж. Евтимов и директорът на “Напоителни системи” Сливен” Пламен Иванов.
“След като водните количества на реката намалеят временната дига ще бъде бързо възстановена и след водочерпене ще продължи ремонтът на основното разделително съоръжение, по което вече са започнали възстановителите дейности.
Участъкът пред съоръжението вече е почистен, има насипана и уплътнена каменна фракция. В момента по-голямата част от водното количество преминава през прага на съоръжението (над ЯЗА). Надяваме се, че няма да има други поражения освен това на дигата”, заяви инж. Евтимов.
Обстановката към този момент относно нивото на река Тунджа, която минава през града е спокойна и вече не се очакват по-високи води, дори и да има нови валежи и повишен отток на притоците към Тунджа.
About the Author :

2 Comments to “Нивото на оттока на река Тунджа, който минава през Ямбол, днес вече е с понижени нива”
 • ветеран
  December 14, 2020 - Reply

  Нивото на нивата не е на ниво.
  Нивото е френска дума и означава отстояние от определен точка, равнище.
  Оттока е количеството преминаваща вода за определено време(секинда, час, ден, месец, година).
  Авторът да си повиши нивото на знанията!

 • ветеран
  December 14, 2020 - Reply

  секунда, а не секинда! Извинявайте!

Leave a reply