„Не бъди агресивен- бъди активен!”

DSC04280Доброволците от БМЧК Стралджа подготвиха и спечелиха     проект – „Не бъди агресивен- бъди активен!” Заедно с другия проект на БМЧК Ямбол- „Учи днес и ще успееш утре!”, той  ще се реализира в рамките на Програма „Партньори за социална промяна”, финансиран от Фондация „Велукс”. Целевата група  са ученици от пети клас на СОУ”П.Яворов”. Координатор  на проекта е Йорданка Станчева, координатор и на клуб на БМЧК – Стралджа. Неин заместник е Силвия Йорданова.

Проектът, който стартира през м.април трябва да приключи в края на м. юли.  За представяне на проекта и планираните дейности в Стралджа беше проведена работна среща с участието на екипа, педагогическия съветник от СОУ”П.Яворов”  Снежина Златева, Живка Иванова, управител на ЦСРИ, Валентина Маринова, директор на СОУ”П.Яворов”, Гергана Георгиева от ОС , Мария Толева, зам.кмет, Иван Иванов, зам.кмет.

Проектът „Не бъди агресивен- бъди активен!”цели повишаване чувствителността и ангажираността и на цялата училищна общност за превенция и справяне с тормоза между връстници, подобряване на отношенията между  учениците и техните умения за общуване, представяне на учениците заместители на тяхната агресия и алтернативи за справяне с проблемите. Стана ясно, че за цялата страна са одобрени девет такива проекти и един от тях е на БМЧК Стралджа. Йорданка Станчева потвърди, че в него ще бъдат обхванати над 60 ученици с различни дейности – спортни, творчески, информационни и др. Изразявайки задоволство от постигнатия успех на доброволците от Стралджа, от активната им работа Гергана Георгиева напомни, че БМЧК Стралджа има своите много добри позиции в областта. Благодари за изразената подкрепа от страна на училищното ръководство, общината, ЦСРИ. Изрази увереността си , че добрите практики ще бъдат споделени с други училища и доброволци.

Като директор на СОУ”П.Яворов” Валентина Маринова поздрави екипа, припомни за активността  и инициативността , за  участието на доброволците в последните четири благотворителни акции и подчерта, че това прави много добро впечатление както в училище така и в обществото. Поздравления за проекта поднесе  и г-жа Толева според която „ всяка дейност на БМЧК  води до добри резултати, очакванията са  и  до ликвидиране на агресията в училище, до привличане на повече  доброволци”. За доброто  и възходящо развитие на организацията говори г-н Иванов. „В БМЧК има създадена добра традиция, има приемственост, има развитие, има ентусиазъм, а това е сигурен показател за нови успехи”, подчерта той.

About the Author :