Несъбрани приходи са причина за неизпълнението на бюджет 2017

DSC06711Несъбрани приходи са част от причините за неизпълнението на бюджет 2017 на община Ямбол, стана ясно от общественото обсъждане, което е задължително по закон и се проведе на 27 септември в община Ямбол.

Бюджетът на община Ямбол за 2017 г. е изпълнен с 6 662 206 лв. по-малко от актуализирания план. Той е бил 53 833 258 лв., а реалното изпълнение на бюджета е 47 171 052 лв.

За сравнение това е поредно неизпълнение за плана на бюджета на община Ямбол – предходната 2016 година то дори беше още по-голямо – при план 50 599 572 лв., бюджетът е изпълнен на 40 303 902 лв.

Числата от бюджета бяха представени от зам.-кметът на община Ямбол Илияна Бицова, а своеобразен домакин на публичното обсъждане беше председателят на Общински съвет – Ямбол Данаил Ибришимов. Реално с изключение на няколко граждани, на обсъждането присъстваха само общински съветници.

От общинска администрация така и не благоволиха да отворят и дума защо кметът не присъства на общественото обсъждане, само в края, когато се заговори за болницата, председателят на Общинския съвет заяви, че кметът го няма, защото бил на среща в здравното министерство.

Неизпълнението на приходите през 2017 г. е над 2,5 млн. лв. При план от 7 405 000 лв. данъчни приходи през годината са реализирани 6 802 935 лв. (93 % изпълнение) или с 602 065 лв. по-малко. Още по-голямо е неизпълнението при неданъчните приходи –  близо 2 млн. лв. Те са планирани в размер на 11 574 307 лв., а са реализирани само 9 608 881 лв. – 83 % изпълнение.

В същото време зам.-кметът Илияна Бицова твърди, че общината стои много добре като събираемост на фона на средната за страната – данък недвижими имоти за страната е със 72 % събираемост, а на община Ямбол тя е 76,8 %. При данък върху превозните средства средната е 69 %, а на община Ямбол е 69,7%. Тя обаче не коментира другите нива на събираемост на приходите, които явно куцат на общината.

Най-голям дял от разходите на общината заема образованието, за което са похарчени 23 193 586 лв., следвано от благоустрояване – 8 493 533 лв., социално осигуряване – 3 751 188 лв., общи държавни служби – 3 658 021 лв., култура и спорт – 3 579 525 лв., икономически дейности – 2 424 778 лв. и  здравеопазване – 1 766 290 лв.

Другото голямо неизпълнение на бюджета през 2017 г. е на капиталовите разходи – с актуализациите планът им е достигнал общо 13 425 229 лв., като в тях се включват както планираните по бюджет средства, така и по европейските проекти. Изпълнението на капиталовите разходи обаче е само 6 829 651 лв., т. е. неизпълнени са 6 595 578 лв.

През 2017 г. са извършени основни ремонти на стойност 2 393 592 лв. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са в размер на 3 949 865 лв.

Преходният остатък, който общината е успяла да съхрани и да прехвърли в следващия бюджет е 4 880 596 лв.

По оперативните програми през 2017 г. общината е успяла да усвои 7 401 857 лв., от които 893 776 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”; 3 257 657 лв. по ОП „Околна среда”; 2 197 542 лв. по ОП „Региони в растеж”; 105 463 лв. по ОП „Добро управление”; 105 406 лв. по ОП „Храни и основно материално подпомагане”; 832 528 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и 9485 лв. по ДФ „Земеделие” – „Училищен плод”. Парите, получени по проекта за водния цикъл, реално са за изплащане на извършени работи, след изтичане на срока за съобщаване на дефекти, уточни зам.-кметът Илияна Бицова. Тя непрекъснато повторяше и, че бюджетът е приет без забележки, но никой от присъстващите специалисти така и не обясни защо за община Ямбол е практика да залага приходи, които не може да изпълни. Всяка година се планират прекалено много приходи от продажба на имущество, каквито явно не може да се реализират, а от там и всяка година общината не успява да изпълни доникъде и плана на капиталовите разходи.

About the Author :

Leave a reply