Непълнолетните в Ямбол работят като бармани и сервитьори

660_5202cd046275e86f5ac8b487ca7304d6От началото на годината досега в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол са постъпили 78 искания за разрешение да бъдат наети на работа непълнолетни лица. Разрешение за сключване на трудов договор е издадено на всички. Най-често невръстните работници стават сервитьори и бармани.

За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция “Инспекция по труда”. Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетни  трябва да са минали обстоен медицински преглед и да имат медицинско заключение, че са годни за работата. Работният ден за тях е 7 часа. Забранено е да полагат извънреден и нощен труд.

Полагането на труд от лица, ненавършили 18 години, без разрешение от Инспекция по труда,  се смята за престъпление, затова за всяко установено нарушение задължитело се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

 

About the Author :