Неправителствени организации привличат граждани в местни инициативи

DSC_0003Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия” (АНПОРТ) започна изпълнението на нов проект „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи”. Той е спечелен от третия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО (неправителствени организации) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и ще се изпълнява в продължение на 6 месеца – до 8 декември 2015 г.

Членуващите в Асоциацията 20 НПО, заедно с 15 младежи и 15 доброволци си поставят за цел да ангажират граждани в работата на неправителствените организации като ги привлекат за участие в местни инициативи.

В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат избрани значими граждански каузи, ще бъдат проведени семинари на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”, ще бъде разработено ръководство „Пирвличане на граждани в местни инициативи” и ще бъде проведена информационна кампания „Моето гражданско участие”.

Проектът ще се изпълнява на територията на областите Ямбол, Хасково и Бургас, в него ще участват и НПО от Турция, защото Сдружение АНПОРТ включва 20 НПО от двете държави.

Проектът е в тематичната област изграждане на капацитет на НПО и е на обща стойност 5549 евро.

About the Author :