Неправителствени организации печелят проекти

11705422_501412156691241_505984228019529916_oАктивните неправителствени организации в Ямболска област използват възможностите, които им предоставя Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и кандидатстват и печелят проекти от третия конкурс.

Сдружение „Рестарт 12” – Бояджик е получило най-високата оценка за проекта си „С опит към бъдещето” на този конкурс. Това съобщи Живко Цирков, председател на Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи” на пресконференцията за представяне на проекта. От максимални 60 точки, проектът е оценен с 59,75. Той е бил в конкуренция с общо 1800 проекта. Проектът предвижда младежи доброволци да общуват в неформална среда с възрастни хора от Дома за стари хора в Болярско, като идеята е взаимно да се научават и обогатяват. Възрастните хора ще предават опита си в сферата на градинарство, цветарство, традиции, а младите хора ще им предават знания за интернет, ще им правят виртуални разходки из различни места в България и по света. Предвидени са общи тържества за християнски празници, излети, екскурзия, провеждане на благотворителна кампания и други интересни инициативи.

Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия” (АНПОРТ) започна изпълнението на нов проект „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи”. Членуващите в Асоциацията 20 НПО, заедно с 15 младежи и 15 доброволци си поставят за цел да ангажират граждани в работата на неправителствените организации като ги привлекат за участие в местни инициативи.

В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат избрани значими граждански каузи, ще бъдат проведени семинари на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”, ще бъде разработено ръководство „Пирвличане на граждани в местни инициативи” и ще бъде проведена информационна кампания „Моето гражданско участие”.

Проектът на Центърът за образователни програми и социални инициативи “Нови перспективи пред НПО в област Ямбол” е насочен към подкрепа на местни организации да изпълняват по-добре ролята си на основен стълб на гражданското общество и да бъдат пряк изразител на потребности и интереси на големи обществени групи. След реализацията му се очаква 15 НПО да бъдат с нараснал капацитет и възможности за влияние при формиране на публичните политики; 15 представители на 5 НПО да са участвали в едномесечен обмен; да бъдат представени 3 добри практики за мониторинг и застъпничество. Предвижда се и 15 младежи да участват в двумесечен стаж, да се развие 1 система за наставничество, 30 представители на НПО и младежи да участват в 3 различни мониторинга, да бъдат изготвени 3 доклада за мониторинг, да бъде проведена 1 кампания за застъпничество с над 30 участници.

 

 

 

About the Author :