На 28 януари на заседание на Общинския съвет Кметът на Болярово Христо Христов ще представи отчет за дейността на администрацията през изминалата година

 

Болярово, 26.01.2022 г.

Кметът на Болярово Христо Христов ще представи отчет за дейността на администрацията през изминалата година пред общинските съветници на 28 януари, в петък. В дневния ред на първото за годината заседание боляровските съветници ще приемат и плана си за работа през 2022-ра, Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2022 год. – декември 2022 година. Съветниците на Болярово ще гласуват и по предложението на кмета за категоризиране на жилища общинска собственост, според предназначението им, отчет за изпълнение на младежките дейности през в община Болярово за 2021 г. и общински годишен план за младежта за 2022 година, пълномощията на кметските наместници в община Болярово.

Сред важните стратегически документи е Програма за управление на отпадъците на община Болярово за периода 2021 – 2028 година, която преди това беше предложена за обществено обсъждане. 

About the Author :

Leave a reply