На 18 януари стартира данъчната кампания в община Ямбол за 2021 година

Ямбол, 12.01.2021 г.

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че скоро стартира кампанията за 2021 година. Задълженията за данък върху превозните средства, такса куче и патентен данък за тази година могат да бъдат заплатени от 18 януари. Данък върху недвижимите имоти ще може да се заплаща след 1 март.

Задълженията могат да се заплащат, както следва:

– в брой в Центъра за административно обслужване в Община Ямбол от понеделник до петък, от 08:00 до 18:00 часа, без прекъсване, и в събота от 8:30 до 12:30 часа; в новия изнесен офис на Община Ямбол в жилищен комплекс „Георги Бенковски“ (в сградата на Пощата), всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 16:30 часа.

– с ПОС – терминал /без допълнителни такси/ в Центъра за административно обслужване и в изнесения офис в ж. к. „Георги Бенковски“;

– по банков път:

Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344, Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол, SWIFT BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 44 23 00 – ДПС / основание – рег. № на превозното средство/,

Код за вид плащане: 44 21 00 – ДНИ / основание – адрес на имота и/или партиден №/,

Код за вид плащане: 44 24 00 – ТБО / основание – адрес на имота и/или партиден №/,

– плащане по интернет /през официалния сайт на община Ямбол/,

– чрез посредник – EASY PAY.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал.3а ДОПК, до заявяването им за принудително събиране, задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

На адрес http://yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси, след идентификация с ЕГН/ ЕИК и клиентски идентификационен номер /КИН/, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания. Клиентски идентификационен номер може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

Leave a reply