На фокус – образованието

DSC08815dПедагози, читалищни дейци, представители на младежки организации, социални заведения,кметове, кметски наместници и съветници от Стралджа и общината присъстваха на срещата с народните представители Ваня Добрева, председател на комисията по образование  и наука към НС, Милчо Багдасаров,зам.-председател на същата комисия и Кирчо Карагьозов. Веднага след представянето им Мария Толева, зам.-кмет, направи кратък обзор на общината и покани гостите за встъпителни слова. Интересът беше насочен най-вече към проблемите на образованието и неговото финансиране, приложението на делегираните бюджети, които „са в основата на спокойствието в цялото ни средно образование, защото всяко училище само определя своите приоритети”, както подчерта г-н Багдасаров. Според г-жа Добрева „големия проблем на образованието е свързан със социално-икономическото развитие на държавата. Бедността оказва огромно влияние върху равния достъп на децата до образование.” Интересно прозвуча коментарът за връзките „образование – доходи” и „ образование- производство”.Темата беше разширена с разговор за  ролята на учителя. Обсъждайки  въпросите за евентуална автономия на училищата и детските градини  г-жа Добрева определи тази идея като ”доста екстравагандна и ще разруши доказани образователни традиции у нас”. Не по-малко интересни бяха разсъжденията по предложението за задължително влизане в училище на 4 -годишните деца. Отричайки такъв принцип гостенката беше категорична,че „такава матрица предполага отглеждане и възпитание на децата като бройлери! Тя ще формира болно поколение!” Последва обсъждане на необходимостта от професионално образование, формулиране на т. н. защитени професии, разяснения по дуалната система, което на практика означава въвеждане принципите за учене на работното място. Последвалите не малко въпроси от страна на публиката доказаха живия интерес към повдигнатите теми, имаше конкретни предложения  в образователната, културната сфера, младежта и спорта. Кирчо Карагьозов, който обърна внимание към  работата в Народното събрание, подчерта, че 500 млн. лв са насочени за развитие на регионите и общините, което цели  те да достигнат до всички общини, до всеки човек.

 

 

About the Author :