На лагер за един ден

IMG_1000Обърнахме поглед назад, направихме крачка напред, и там в гората, огряна от юлското слънце, открихме заедно с децата на Тенево красотата на „лагерния огън”, запленил  и млади и стари, идващ от миналото и носещ радост и в днешния ден.

Повече от трийсет деца, заедно с екипа на проекта „Център за социални услуги“ и екипа на читалището в Тенево – партньор по този проект, организирахме летен поход до „ловния заслон” в гората на Тенево. Походът е в изпълнение дейностите по проекта и възпитаване в екипна работа и доверие между децата.

IMG_1006Гората се огласи от детска глъч, песни и емоции, игри на открито, викове на воля, вплетени в едно общо чудо, което заедно нарекохме „детско вълшебство”. Грейнали очички, бързащи крачета, които събираха дърва, за да запалим огъня на радостта, сръчни домакини, които се грижеха обяда да бъде навреме и разбира се – да бъде вкусен.

IMG_1016А след обяда, отново песни, отново спортни игри и забава, отново емоция, подчинена на правилото „до мен, пред мен и след мен имам приятелско рамо”. Заедно с децата създаваме правилата на етичните взаимоотношения и работа в екип. Учим се, че да помогнеш на приятел в нужда е нещо съкровено. Учим се да бъдем добри,  да чуват нас, но и ние да чуваме избора на другарчето до нас. Учим децата как се създават и спазват правилата на живота .

Днешният лагерен ден завърши, но утре децата отново ще бъдат при нас в школата „сръчни ръце”.

 Нели Ройдева

About the Author :