На кино в Тенево

ТеневоAНа 30.01.2014 год., възпитаниците от ОУ „Васил Левски”, с. Тенево, община „Тунджа”, участващи по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” получиха подарък за новата 2014 година – прожекция на детски анимационен филм. В една от стаите, оборудвани по проекта, по който работи учебното заведение, бе направен малък кино салон, в който всички учениците имат възможността да гледат своите любими филми, а също така и научно-популярни и образователни филми. Учениците, включени по Проект BG051РО001-3.01.6, се радваха на своята изненада с голямо удоволствие и интерес.

Даниела Пенева

About the Author :