На кино в Тенево

IMAG3017На 29.09.2014 год. учениците от I, II и III полуинтернатна група при Основно училище „Васил Левски“ с. Тенево, които са вклучени по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ получиха своята поредна кино прожекция. Малките ученици с голямо желание и интерес наблюдаваха анимационния филм, който е част от седмичната им програма за забавления. След прожекцията децата играеха с игрите, получени по проекта, както и изработиха с различни материали свои произведения, достойни за художествена галерия.

Даниела Пенева

About the Author :