Нашият патрон – пример за нас!

ОУ Тенево (4)На 19.02.2015 година Основно училище “Васил Левски” с. Тенево чества своя патронен празник, посветен на Апостола на свободата. Всички възпитаници, работещи по Проект BG051РО001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” почетоха паметта на Дякона, положиха цветя пред портрета му и взеха участие във възпоминанието в негова чест.

ОУ Тенево (3)През изминалата седмица се проведоха инициативи, посветени на Патронния празник на Основно училище “Васил Левски”с. Тенево. В тях взеха участие ученици от петте полуинтернатни групи, които работят по Проект BG051РО001-3.1.06. Своите знания учениците от прогимназиален етап показаха в състезанието по английски език, а част от тях и в пиесата “Червената кокошчица”, които старателно работеха под ръководството на г-жа Дора Радева – старши учител по английски език. Три отбора се бореха за първото място в Математическото състезание “Математиката – царица на знанието”, подготвено от възпитателките – Къня Комитова и Ганка Йорданова и г-жа Величка Александрова – старши учител по математика.

ОУ Тенево (2)Конкурсът за рисунка “Апостолът и моята Родина” може да нареди своите рисунки до тези в художествените галерии. В литературния конкурс за написване на стихотворение или есе взеха участие ученици както от начален, така и от прогимназиален етап. В тържеството, посветено на Патронния празник на училището бяха раздадени награди на всички победители, а специален поздрав към всички ученици и целия колектив на Основно училище “Васил Левски” с. Тенево, отправи певческия хор към пенсионерския клуб в селото.

???????????????????????????????Стихове и песни в чест на Апостола се носеха из училището, а малки и големи почетоха още една година от гибелта на Дякона.

 Даниела Пенева

 

 

About the Author :