Национално тренировъчно учение с екипите на БЧК за действие при кризи

6Във връзка с поддържане високо ниво на готовност на специализираните екипи на БЧК за работа по време на кризи, през периода 09-13 септември 2015г. се проведе  тренировъчно учение със силите и средствата на БЧК за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Учението се реализира  на територията на к-г «Крайморие», община Бургас. Общият брой на участниците бе  130 представители на Доброволните екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи, Младежките аварийни екипи към  Областните  организации на БЧК, Националния екип за работа при БАК и Националния екип за действия при наводнения към НС на БЧК. За първи път тази гтодина в тренировъчното учение взеха участи е представители на Военноморските сили, Гранична полиция и Държавната агенция за бежанците.

1Основните теми, зактъпени по време на учението бяха свързани с повишаване на компетентносите на екипите по оказване на първа помощ; психосоциална подкрепа; възстановяване на семейни връзки в контекста на актуалните проблеми с нелегалните мигранти, навлизащи на територията на Република България; техники за спасяване на пострадал с олпийски способи; ползване на карти и компас за ориентиране на терен;  Учението завърши с демонстрация на екипите за действие при земетресение и евакуация на нелегални мигранти, попаднали в сложна ситуария, пресичайки границата на страната ни по море.

3Демонстрацията се реализира в партньорства и със съдействието на Гранична полиция-Бургас и Военноморска база-Атия. Ямболската червенокръстка организация се представляваше от трима души – членове на ДЕРБАК и специалиста „Мениджмънт на бедствия”. Тренировъчно учение от такъв мащаб се провежда за пета поредна година и имаше за цел да се повиши готовността на екипите за адекватни действия в кризисни ситуации.

БЧК-Ямбол вземе участие с трима души – членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи – Донка Ангелова, Жана Михова и специалистът в дейността „Мениджмънт на бедствия” към БЧК-Ямбол – Добриела Праматарова.

5 4

                                                                                        Добриела Праматарова

About the Author :