Национално тренировъчно учение с екипите на БЧК за действие при кризи

1Във връзка с поддържане високо ниво на готовност на специализираните екипи на БЧК за работа по време на кризи, през периода 16-20 септември 2016г. се проведе  национално учение със силите и средствата на БЧК за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Учението се реализира  на град Бургас, с базов лагер кв. «Крайморие».

Проведени бяха  демонстрации на спасяване на пострадали след взрив и възникнал пожар от авария в газопреносната мрежа, издирване на затрупани с оперативни кучета, както и търсене и спасяване в морето на пострадали от бедстващ кораб и от авиационно произшествие. Спасителните действия включваха оказване на първа помощ, на психосоциална подкрепа, издирване и събиране на разделени семейства.

3Партньори на БЧК и участници в националното учение бяха екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Гранична полиция – Бургас, Охранителна полиция, ИАМА – Бургас, Военноморски сили, Център за спешна помощ – Бургас  и Фондация “Четири лапи”, които трябваше да се погрижат за животните, които също се нуждаят от помощ и грижи по време на кризисна ситуация – общо над 100 души.

Целта на учението бе да се усъвършенстват уменията и практическите навици на участниците и да се повиши ефективността на взаимодействието между различните екипи за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена/кризисна ситуация. Обменен бе опит с представители на Румънския и Френския Червен кръст и на Червения Давидов щит на Израел за оказване на помощ при инциденти с масово пострадали.

БЧК-Ямбол вземе участие с четирима души – членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи – Красимира Харутюнян, Жана Михова, Юлия Кирова и Таня Хаджидимитрова.

Тренировъчно учение от такъв мащаб се провежда за шеста поредна година.

2 (1)4 5

                                                                                        Добриела Праматарова

About the Author :

Leave a reply