Национално събрание на Българския младежки Червен кръст

111Над 70 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна участваха в Националното събрание на Българския младежки Червен кръст, най-висшият форум на младежката организация, откриването бе в Американския университет в гр. Благоевград.

Делегатите приеха отчета за дейността на БМЧК и Отчет на Комисията по съответствието за изминалия мандат. В отчета са отразени резултатите и постиженията на младежката организация в многообразната й дейност.

121Вторият ден от Националното събрание се проведе в База „Бачиново“ на Югозападния университет “Неофит Рилски”, където бяха приети Насоки за дейността за настоящия мандат и План за работа за 2019 г.

През този ден бяха проведени и изборите за Председател на БМЧК, членове на Изпълнителния съвет на БМЧК и съветник по съответствието. Новото ръководство на Българския младежки Червен Кръст е в състав: Председател на БМЧК – Станимир Бояджиев, делегат от област Русе, Зам.-председател-Стели Джамбазова, делегат от област Ямбол. За членове на Изпълнителния съвет бяха избрани: Виктория Генчева, делегат от област Габрово, Михаил Иванов, делегат от област Добрич, Нина Ценкова, делегат от област Монтана. Съветник по съответствието е Кирил Кирилов, делегат от област Шумен. Стели Джамбазова е преизбрана за втори мандат да участва в Изпълнителния съвет на националната младежка структура.

Доказателството за активната работа на доброволците от БМЧК-Ямбол е одобреният проектна младежката ни организация за работа с деца в детските градини по програма „Хелфи“. На официална церемония по време на събранието бяха връчени чекове на одобрените проекти на 12 младежки организации на БМЧК от цялата страна. Проекта „Приятели с Хелфи“ на БМЧК-Ямбол е доказателство за водещата позиция на младежката ни организация в страната, което ни дава повод за гордост.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :