Национално събрание на Българския младежки Червен кръст

Ямбол, 11.04.2022 г.

Над 70 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна участваха в Националното събрание на Българския младежки Червен кръст, най-висшият форум на младежката организация, провело се в Аула на Медицински университет-Плевен. Събранието бе открито от Стели Джамбазова, Председател на БМЧК, делегат от БМЧК-Ямбол.

Делегатите приеха отчета за дейността на БМЧК за 2021 година и План за дейностите на младежката организация за 2022г. В отчета са отразени резултатите и постиженията на младежката организация в многообразната й дейност. В работата на събранието участваха Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК-Ямбол и Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол.

Доказателството за активната работа на доброволците от БМЧК-Ямбол е спечелена Годишна награда на БМЧК в категория „Активно включване в социална среда“, насочена към работа с деца и младежи чрез иновативни дейности. На официална церемония по време на събранието бяха връчени наградите на представителите от област Ямбол.  Присъдената награда е доказателство за водещата позиция на младежката ни организация в страната, което ни дава повод за гордост.

About the Author :

Leave a reply