Национално постижение за ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол

1 (3)На официална валоризационна конференция в хотел „Балкан“, град София, Професионална гимназия по лека промишлност,екология и химични технологии (ПТЛПЕХТ) в Ямбол получи отличие за цялостно качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“ – „Професионална практика без граници днес – безгранични възможности утре“ в град Валенсия, Испания,по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“. Наградата бе връчена от заместник-министъра на образованието проф. Иван Димов и от изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова. На форума, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси, проектът на ПГЛПЕХТ бе отличен със знак за качество от общо финансираните 469 проекта за 2017 година. Благодарение на работата по образователни проекти европейският опит достигна и до учениците от ПГЛПЕХТ, а националното постижение на гимназията стана част от общата европейска култура в областта на образованието и науката. Професионалната гимназия взе участие и в изложението „И аз умея“ чрез работно творческо ателие. Присъстващите на форума проявиха огромен интерес към изложените изделия и се включиха в работилницата. ПГЛПЕХТ продължава своето участие в нов проект по програма „Еразъм+“ за европейска мобилност „Бъдещето зависи от нас“ в град Масса, Италия.

2

About the Author :