Националното състезание „Млад фермер“ ще се проведе в Ямбол

Ямбол, 11.05.2021 г.

Eдинадесетото национално състезание „Млад фермер“, организирано от МОН и Регионално управление на образованието-Ямбол, ще се проведе от 12 до 14 май в гр. Ямбол. Домакин ще бъде Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, партньори – Аграрен университет – гр. Пловдив, Община Ямбол и Община „Тунджа“.

В състезанието  ще участват 20 отбора  от цялата страна, включително и отбор на училището- домакин.

Състезанието се състои от три модула – растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство. Всеки от тях включва теоретична и практическа част.

За учениците и гостите на състезанието е организирано и посещение на културни забележителности в град Ямбол.

„Млад фермер“ е своеобразен форум за демонстриране на знания, умения и компетентности в областта на земеделието от ученици, обучаващи се в сферата на селското стопанство. Мотивираните участници ежегодно изразяват готовност да приложат наученото чрез изявите си по време на състезателните дни в трите направления по регламент. Целта на състезанието е да демонстрира не само способностите на участниците, но и да покаже възможностите за опазване на първоизточника на човешките блага – земята, в условията на напредващия с все по-висока скорост технологичен процес.

About the Author :

Leave a reply