Национална служба за съвети в земеделието и Аграрен университет – Пловдив правят семинар в Ямбол за протеиновите култури

nts-1Утре, 21 февруари 2015 г., в гр. Ямбол Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет – Пловдив ще проведат съвместна информационна среща – семинар на тема „Отглеждане на протеинови култури – значение и агротехника“. Събитието ще проведе от 10:30 часа в сградата на Научнотехнически съюз (НТС), ет. 3, зала № 314.

Освен специализираните теми, които ще бъдат дискутирани на семинара, експертите от Териториален областен офис-Ямбол на НССЗ ще предоставят информация и за дейността на службата по мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., нейната дейност през новия програмен период, както и информация за възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът е част от инициативата НССЗ за продължение на активната дейност на за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“.

От месец февруари до ноември 2015 г. на територията на цялата страна ще се проведат 120 информационни срещи – семинари и други информационно-обучителни събития за земеделски производители съвместно с научните институти и опитните станции в страната.

Мероприятията ще се осъществяват съвместно със Селскостопанска академия (ССА), Аграрния университет – гр. Пловдив, Тракийския университет – гр. Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Икономически университет – гр. Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Лесотехнически университет – гр. София, Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), „Агенция за регионално развитие на Рила” и други организации и експерти.

Списъкът с предстоящите съвместни информационни дейности и мероприятия на НССЗ с научните институти и други организации е публикуван в раздел „Обучения и информационни дейности“, подраздел „Информационни срещи и семинари“ или на линк: http://www.naas.government.bg/bg/Обучение/1287.

 

About the Author :