Национална служба за съвети в земеделието организира изнесени приемни в Ямболска област

logo_bgНационална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира седем изнесени приемни в област Ямбол през месец май. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Приемните ще се проведат в сградите на кметствата в следните населени места:

■       12 май 2015 г. – с. Иричеково, община Стралджа от 10.00-13.00 часа

■     13.05.2015 г. – с. Воденичане, община Стралджа от 10.00-13.00 часа

■     19.05.2015 г. – с. Джинот, община Стралджа от 10.00-13.00 часа

■     21.05.2015 г. – с. Зимница, община Стралджа от 10.00-13.00 часа

■     26.05.2015 г. – гр. Елхово от 10.00-13.00 часа

■     26.05.2015 г. – с. Гранитово, община Елхово от 14.00-16.00 часа

■     28.05.2015 г. – с. Безмер, община Тунджа от 10.00-13.00 часа

По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

About the Author :