Национална служба за съвети в земеделието организира изнесени приемни в област Ямбол

logo_bgНационална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира изнесени приемни в област Ямбол през месец април. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Приемните ще се проведат в сградите на кметствата в следните населени места:

■         8 април 2015 г. – с. Крайново, община Болярово от 11:00-13:00 часа

■         8 април 2015 г. – с. Воден, община Болярово от 14:00-16:00 часа

■         16 април 2015 г. – гр. Елхово от 10:00-13:00 часа

■         16 април 2015 г. – с. Изгрев, община Елхово от 14:00-16:00 часа

■         21 април 2015 г. – с. Бояново, община Елхово от 10:00-13:00 часа

■         22 април 2015 г. – гр. Стралджа  от 10:00-13:00 часа

■         22 април 2015 г. – с. Зимница, община Стралджа  от 14:00-16:00 часа

По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

Информация с датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемните за периода март-май 2015 г. е публикувана на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.

 

About the Author :