Национална сертификация на контингент от състава на Многонационалната бойна група на Европейския съюз „HELBROC – BG

FOTO_1_HELBROCНационална сертификация на контингента от състава на Многонационалната бойна група на Европейския съюз  „HELBROC – BG” се проведе за времето 29–31.05.2017г., в пункта за постоянна дислокация на военно формирование 52590 – Ямбол и на Учебен център „Победа” – Ямбол.

 

 

FOTO_2_HELBROKМеханизирана рота от състава на българския контингент проведе подготовката си в периода март-май 2017 г. В програмата бяха включени занятия по охрана на обекти, патрулиране, конвоиране и ескортиране, разделяне на враждуващи групировки със сила, борба с масови безредици и евакуация на невоенен персонал и участие в операции по предотвратяване на конфликти. В хода на подготовката практически се прилагаха доктрините на Европейския съюз, стандартни оперативни процедури и правила за бойно поведение.

FOTO_3_HELBROKКонтингентът е в състав до 130 души – офицери, сержанти и войници от в.ф. 52590 – Ямбол на Втора Тунджанска механизирана бригада, като в българският контингент са включени и военнослужещи от други формирования на длъжности в командването и щаба на бойната група.  Национален командир на българския контингент и заместник-командир на многонационалната бойна група на Европейския съюз HELBROC е полковник Юри Цонев, а командир на механизираната рота е капитан Захарий Димитров.

FOTO_4_HELBROKНа 30 и 31 май 2017г. на Учебен център „Победа” – Ямбол се проведе тактико-специално учение на тема: „Действия на личния състав от контингент при изпълнение на задачи в зоната за отговорност”.

На тактико-специалното учение механизираната рота показа способности за действие на личния състав на КПП и осъществяване на контрол на трафика от хора и автомобили, на патрула (ескорта, конвоя) при изпълнение на поставените задачи, на наблюдателен пункт, както и действие на .група за бързо реагиране по усилване на охраната и отбраната на базата.

FOTO_5_HELBROKКомисия за сертифициране, с председател полковник Живко Тодоров – началник на сектор „Сертификация и поуки от практиката” на Съвместното командване на силите проследи действията на военнослужещите.

На тактико-специалното учение присъства бригаден генерал Петрос Каправелос – командир на Бойна група на ЕС HELBROC и командир на 71-ва Въздушнопреносима бригада от Гръцката армия, придружаван от офицер от щаба на силите. В рамките на учението те проведоха срещи с националния командир на българския контингент, с комисията по сертифициране, с командира и личния състав на ротата. На тези срещи те се запознаха с проведените през целия етап на подготовка мероприятия и наблюдаваха действията на механизираната рота.

Това ще е първото участие на механизирана рота от в. ф. 52590 – Ямбол от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада в състава на бойна група на Европейския съюз HELBROC-ВG.

About the Author :

Leave a reply