Национална конференция в Ямбол за семейния бизнес

DSC01166Национална конференция на тема „Семейният бизнес е щафета – да спечелим състезанието в бизнеса“, се състоя днес, 17 октомври, в Синия салон на читалище „Съгласие“ в Ямбол. Организатор е Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) по проект „Success..ion“, финансиран по програма „Еразъм+“. Стойчо Стойчев, председател  на ЯТПП, представи гостите: зам.-областният управител Волен Дичев; проф. Рая Мадгерова от Югозападен университет „Н. Рилски“-Благоевград; доц. Николай Марин; д-р на науките Вероника Стоилова, както и Пламен Тодоров от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански; партньори от Търговската борса в Бабаески, Турция.

„Убедени сме в полезността на проекта, важността му за гражданите и за стабилността на икономиката. Фамилните компании са с основна роля за икономиката у нас и на европейско ниво. Този тип компании са силно привързани към държавата и не желаят да се местят. Семейните компании търсят продължителност, устойчивост и стабилност, защото се базират на семейните отношения“, отбеляза зам.-областният управител Волен Дичев.

DSC01174Проектът бе представен от Татяна Балъкчиева, зам.-председател на ЯТПП. Той е започнал през септември 2015 г. и в края на този месец приключва. Финансирането му е в размер на 252 хил. евро. ЯТПП е водещ партньор и координатор, участват още 8 партньори – от България са Бизнес информационен и консултантски център-Сандански и Югозападен университет-Благоевград; три организации от Гърция, по една от Кипър, Испания и Германия.

Целта на проекта е да се подпомогнат собствениците на малки и средни предприятия чрез консултации, да се създадат инструменти с акцент върху компетенциите, необходими в сферата на емоционалните и етични норми за успешен трансфер на бизнес към следващите поколения. Установено е, че до 2020 г. 1/3 от фирмите в ЕС предстои да бъдат унаследени – предадени като бизнес и собственост. В този процес по-често се отдава значение на техническите подробности DSC01164и много по-малко внимание се обръща на човешкия фактор, на семейните ценности и компетенции. Важно е собствениците и членовете на семеен бизнес да подобрят своите „меки умения“ като разбиране и разрешаване на емоционални конфликти, начин на комуникация, лидерство, критично мислене. Проектът е разработил иновативни обучителни решения, достъпни и онлайн: Наръчник за бизнес консултанти за трансфер и приемственост на семеен бизнес; виртуална обучителна платформа за унаследяване на семеен бизнес. Създаден е уебсайт по проекта.

Проф. Рая Мадгерова представи състоянието на семейния бизнес в България и процесът на унаследяване. Тя подчерта, че почти 70% от предприятията у нас са семеен бизнес. Доминират малките и средни предприятия. В ЕС този бизнес осигурява около 40-50 % от заетостта. В България 16,23 % от работните места в частния сектор са в семейния бизнес. Той произвежда около 17 % от продукцията в страната.

На конференцията бяха представени още: основните резултати от мащабно информационно изследване по проекта; обучителните инструменти и виртуалната обучителна програма; правните аспекти в процеса на унаследяване на семейния бизнес в България. Последните теми бяха: финансиране на семейния бизнес в България от оперативните програми на ЕС; мултинационални семейни фирми.

DSC01169 DSC01175 DSC01178 DSC01179

About the Author :