Национална кампания “Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!”

DSC00520Нещастията по пътищата на страната възникват неочаквано, по всяко време и на различни места, като обикновено са съпроводени с наранявания и състояния, често заплашващи живота на пострадалите.

Всеки ден десетки загиват и значителен брой страдат поради липсата на знание за превенция на спешни ситуации или защото не им е оказана навременна и адекватна помощ. Безспорно едни от най-уязвимите членове на нашето общество, които често стават жертва на пътни инциденти са децата. Тази ситуация би могла да се промени значително, ако по-голям брой хора са обучени да оказват първа долекарска  помощ. Предприемането на съответните мерки по първа помощ  е наложително не само при пътни злополуки, но и в други спешни ситуации.

В днешно време „всеки един от нас малко или повече е уязвим, но всеки има възможност да се обучи по първа помощ и да спаси човешки живот”. Това е ключовото послание на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Това послание кореспондира пряко и с нашите усилия да създадем условия и работим целенасочено за да се намалят жертвите и пострадалите от пътни инциденти, като  акцентираме върху опазването и съхраняването живота и здравето на децата, популяризирайки значението на първата помощ за предпазване от пътен травматизъм и спасяване на човешки живот.

Съгласно Стратегия 2020, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец се ангажира да се подобрят програмите за обучение по Първа помощ и да се повиши тяхното качество. Знанията и уменията по първа помощ трябва да станат достъпни за всички. Все повече и повече хора и доброволци трябва да имат капацитет за предоставяне на качествена първа помощ, както и на услуги, базирани в общността.

Оказващият първа долекарска помощ трябва бързо и точно да разбере какво се е случило, да прецени опасностите и да действа правилно, съобразно обстоятелствата. Той винаги трябва първо да осигури собствената си безопасност. Не бива да прибягва до мерки  / включително даването на лекарства /, които могат да се извършват само от лекари или оторизирани лица.

Една от най-важните задачи на оказващия първа помощ е повикването на екип на Спешна медицинска помощ. При много леки случаи, по изключение, оказващият първа помощ може само да препоръча консултация с медицинско лице.

За да бъдат действията по оказване на първа помощ достатъчно ефективни са възприети и се прилагат следните механизми:  т.нар. „верига на първата помощ”: ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ – ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСТРАДАЛИЯ – ОПОВЕСТАВЯНЕ – ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ.

Български Червен кръст разработва и организира обучения по първа долекарска помощ в цялата страна, чрез добре функциониращи структури на всички нива. Обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ е основна и приоритетна дейност на организацията.

Ти можеш да спасиш живота на дете, на родител, на  приятел, на човека до теб, на непознатия…
Ако си преминал обучение по първа долекарска помощ!

 

                                                                     ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА  БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :