Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт 16 март 2015 г. стартира  националната информационна кампания под надслов „Да създадем заедно България 2020“ . Тя се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Инициативата, чиято основно цел е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности на оперативните програми, ще премине в два основни етапа и се провежда в периода 16 март – 9 май 2015 г.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на първата част от инициативата екипът на Областен информационен център-Ямбол проведе допитване до жителите от областта относно възможностите за подобряване на живота в тяхното населено място с европейски средства. Предложенията на участниците се събираха по време на проведените изнесени приемни, разположени на комуникативни места в петте общини. Всеки жител, който имаше конкретни предложения за промени попълни анкетна карта, в която накратко описа своите виждания за развитие на селото, града или региона. Междувременно екипът на ОИЦ-Ямбол, раздаваше информационни материали за програмен период 2014-2020 г. и представяше добри практики от реализирани проекти с европейско финансиране.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКъм 30 март 2015 година ОИЦ-Ямбол има проведени 6 изнесени приемни, по една във всяка от петте общини и един изнесен щанд в град Ямбол. Анкетните карти, които са постъпили в ОИЦ-Ямбол са 161. Най-често срещаните предложения са за създаване на нови и по-устойчиви работни места, благоустрояване на междублоковите пространства, изграждане на детски и спортни площадки, обновяване на градския парк, ремонт на улици и тротоари, финансиране на млади фермери, подпомагане на малки стопанства, изграждане на общежития към училища, създаване на приюти и обществени трапезарии за бедни, подобряване на автобусния транспорт и остарелия автопарк, по-добро здравеопазване, по-добри социални услуги, подмяна на остаряла ВиК мрежа, развитие на туризма, подкрепа за самостоятелна стопанска дейност, по-модерно образование, откриване на отделения за лежащо болни към домовете за стари хора и създаване и разширяване на производствени предприятия.

През Втората фаза на кампанията, която ще се състои между 20-24 април, Областен информационен център-Ямбол ще посети отново всички общини от областта, и ще оповести обобщените и анализирани резултати от допитването, а най-често срещаните предложения за подобрения в съответната община ще бъдат включени в електронна карта, която  ще бъде представена пред широката общественост.

About the Author :