Националната служба за съвети в земеделието организира приемни дни в община “Тунджа”

logo_bgНационална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира пет изнесени приемни в община “Тунджа”, област Ямбол през февруари. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата. НССЗ ще проведе 162 изнесени приемни през февруари в цялата страна.

Приемните за област Ямбол – община Тунджа за месец февруари ще се проведат в кметствата на следните населени места:

■       02.02.2016 г. – с. Кабиле       от 10:30 до 13:00 ч.

■       02.02.2016 г. – с. Дражево от 14:00 до 16:00 ч.

■       09.02.2016 г. – с. Ботево       от 10:30 до 13:00 ч.

■       09.02.2016 г. – с. Роза от 14:00 до 16:00 ч.

■       11.02.2016 г. – с. Калчево от 10:30 до 13:00 ч.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат  на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

 

 

 

About the Author :