Националната благотворителна кампания на БЧК и Кауфланд

2Български Червен кръст  и търговска верига „Кауфланд” организират Национална благотворителна Великденска кампания, логото на кампанията е „Всяко дете в училище заслужава Топъл обяд”.Средствата ще се набират чрез поставянето на благотворителни касички на БЧК в магазините на „Кауфланд” от 23 март  до 20 април 2015г. Касичките са с червен кръст – отличителния знак на БЧК. Средствата са предназначени отново за финансиране на програмата „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК.

Основна цел на Програмата „Топъл обяд” е повишаване здравния статус и качеството на живот на деца в неравностойно социално положение чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария , в която да се предлага топъл обяд за  деца от социално слаби семейства, деца в риск, сираци и полусираци. Много често топлият обяд е единственият повод тези деца да посещават учебните занятия. Програмата „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК се реализира в област Ямбол от няколко години в момента топъл обяд получават 181 деца.

Всеки гражданин, който има желание може да се включи в Националната благотворителна кампания на БЧК и Кауфланд, като направи дарение в касичките на БЧК, разположени в „Кауфланд”. Касичката на БЧК – Ямбол е разположена до сектор Информация на входа на магазин „Кауфланд”. Доброволци на БМЧК – Ямбол разпространяват рекламни материали с целта на кампанията на входа на магазина по предварително изготвен график.

Разчитаме на подкрепата и съпричастността на гражданите за успешното реализиране на нашата хуманна инициатива.

Гергана Георгиева

About the Author :