Национален събор на Българския младежки Червен кръст

съб1Над 140 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна участваха в Националния събор на Българския младежки Червен кръст – най-висшият форум на младежката организация, провел се от 20 до 22 март 2014г. в гр. Сливен.

Делегатите приеха отчета за дейността на БМЧК за периода 2013 – 2015 г., в който са отразени резултатите и постиженията на младежката организация в многообразната й дейност през периода. През втория ден делегатите обсъдиха и гласуваха Стратегия за развитието на БМЧК за 2015-2020 г., план и насоки за работата на организацията за настоящата година.

Важна част от дневния ред бе изборът на ново Национално ръководство на БМЧКПредседател, Оперативно бюро и Проверителна комисия на БМЧК за следващия двугодишен мандат. От БМЧК – Ямбол участие взеха трима доброволеца – Стели Джамбазова, Даниела Иванова, Димитър Андонов и щатния специалист по младежка дейност Гергана Георгиева. Изключително сме горди, защото Димитър Андонов от БМЧК – Ямбол бе избран за член на Проверителната комисия на БМЧК, контролния орган на БМЧК. Проверителната комисия се състои от трима члена и функцията й е да контролира решенията на органите на БМЧК относно съответствието им с Устава на БЧК, със Статута на БМЧК, с решенията на Националния съвет и с действащите вътрешно – организационни документи.

Доказателството за активната работа на доброволците от БМЧК – Ямбол е Годишната награда, която младежката ни организация получи  по време на Националния събор на Българския младежки Червен кръст за активна работа на доброволците в категория „Развитие на доброволчеството”. Наградата е доказателство за водещата позиция на младежката ни организация в страната, което ни дава повод за гордост. Паричните средства ще бъдат използвани за реализиранe на дейности в тази насока.

Гости на форума бяха Сливенски митрополит Йоаникий; Председателят на БЧК, Христо Григоров; Генералният директор, доц. д-р Красимир Гигов; Зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова; Председателят и Директорът на областната организация на БЧК в Сливен д-р Иван Федин и г-жа Моника Сярова; Председателите на БМЧК за минали периоди, д-р Христо Паунов, Дамян Лечев и Антон Борисов; представители на местната власт; партньори; съмишленици и медии.

 Гергана Георгиева

About the Author :